5 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)

6,500,000.00

ẤN / TRIỆN NGỌC VĂN XƯƠNG QUYỀN UY CHI BẢO – TĂNG UY QUYỀN (DÙNG CHO NGƯỜI HAY KÝ) HOÀNG NGỌC

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Triện / Ấn ngọc tự nhiên: Hoàng ngọc (màu vàng)

Kích thước: 5×5 (mặt ấn). cao 8cm (do làm thủ công nên có thể xê dịch chút)

Khắc nổi phía trên: rồng ngậm ngọc quý

Mặt triện: Văn Xương Đế Quân (tăng quy quyền, thăng tiến)

Mặt bên: Uy quyền chi bảo (Bảo vật tăng uy quyền)

Dành cho người hay ký, hay đóng dấu.

Cách dùng: để cạnh bàn, trong ngăn kéo,… Sau khi ký xong lấy đóng đè chữ ký (không cần mực), sẽ tăng năng lượng và uy lực cho chữ ký, hay giấy tờ công văn vừa ký

ẤN / TRIỆN NGỌC VĂN XƯƠNG QUYỀN UY CHI BẢO – TĂNG UY QUYỀN (DÙNG CHO NGƯỜI HAY KÝ) HOÀNG NGỌC

6,500,000.00

Danh mục: