Gương phong thủy trấn trạch trừ tà ma chiêu tài (max bovis) Là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Sản phẩm thuần Việt.

980,000.00

GƯƠNG PHONG THỦY TRẤN TRẠCH DIỆT MA CHIÊU TÀI (MAX BOVIS) – KHÔNG KÈM XEM NGÀY

Gương phong thủy trấn trạch trừ tà ma chiêu tài (max bovis)
Là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu.
Sản phẩm thuần Việt.

Với nhiều tác dụng: hóa giải sát khí (góc nhọn chiếu vào, đường đâm,…), kích hoạt tài vị (chiêu tài, kích hoạt tài lộc), cân bằng khí (đặt ở nơi trường khí bất ổn định có thể giúp cân bằng lại trường khí), trấn trạch (tăng dương khí cho căn nhà,…), hóa giải điểm khí âm (giúp tăng cường trường khí dương có lợi,…).

Gương đem lại hiệu quả thực sự, lâu dài trường khí dương, cao và ổn định, đo tại phòng lab đạt khoảng 650Mhz (đo bằng ăng-ten địa từ trường).

GƯƠNG PHONG THỦY TRẤN TRẠCH DIỆT MA CHIÊU TÀI (MAX BOVIS) – KHÔNG KÈM XEM NGÀY

980,000.00

Mã: GPT-01 Danh mục:
Với nhiều tác dụng: hóa giải sát khí (góc nhọn chiếu vào, đường đâm,…), kích hoạt tài vị (chiêu tài, kích hoạt tài lộc), cân bằng khí (đặt ở nơi trường khí bất ổn định có thể giúp cân bằng lại trường khí), trấn trạch (tăng dương khí cho căn nhà,…), hóa giải điểm khí âm (giúp tăng cường trường khí dương có lợi,…). Gương đem lại hiệu quả thực sự, lâu dài trường khí dương, cao và ổn định, đo tại phòng lab đạt khoảng 650Mhz (đo bằng ăng-ten địa từ trường).