8,900,000.00

KIM TỰ THÁP BẢN TIÊU CHUẨN ~9X9CM (MAX BOVIS)

Năng lượng vĩnh cửu.

Tác dụng:
– Chiêu tài, tăng tài lộc
– Yên tâm, vui vẻ, hạnh phúc, bình an
– Mạnh khỏe, tăng sức khỏe
– Quý nhân hỗ trợ, học hành thi cử thuận lợi
– Thay đổi cuộc đời, cải vận, bách chiến bách thắng – tăng lòng tự tin
– Tăng tình cảm, tăng gắn bó
– Đề phòng tiểu nhân, thị phi
– Kích hoạt, làm lành các luân xa. Tránh tà khí xâm nhập

KIM TỰ THÁP BẢN TIÊU CHUẨN ~9X9CM (MAX BOVIS)

8,900,000.00

Danh mục: